Første rustbeskyttere i danmark ks 2000 certificeret

- flere følger.

KS 2000 kvalitetsstyringssysstemets certificerende organ Automobil Teknisk Institut, ATI, kunne den 10. juli 2000 kvalitetscertificere den første rustbeskyttelsesvirksomhed i Danmark:
Pava Undervognscenter, Skodborg. Den officielle certificering af virksomheden fandt sted mandag den 7. august ved en højtidelighed i Skodborg.

KS 2000 kvalitetsstyringssystemet er opbygget efter ISO 9002 standarden og har været kendt i autobranchen siden 1994, hvor det blev lanceret som kvalitetsstyringssystemet for autolakererne
i Danmark. I 1996 indgik FAI samarbejdsaftale med importøren af Toyota om anvendelsen af KS 2000 certificerede virksomheder ved skadesarbejde og sidenhen fulgte samarbejdsaftale med
inportørerne Mitsubishi, Ford, Mazda, Susuki, Volvo og Renault. Et samarbejde FAI forventer at videreføre m.h.t. rustbeskyttelsesarbejdet.

FAI's rustbeskyttelsessektion har i det seneste år arbejdet målrettet med at tilpasse KS 2000 kvalitetsstyringssystemet til rustbeskyttelsesbranchen. Systemet har været afprøvet og tilrettet siden april på 10 udvalgte rustbeskyttelsescentre hos Pava og Suvo, idet FAI da indgik en aftale med disse rustbeskyttelseskæder omkring anvendelse af KS 2000 i deres tilknyttede centre.

Virksomhederne vil efter certificeringen jævnligt blive kontrolleret af ATI, således at det sikres, at værkstederne til stadighed efterlever KS 2000 standarden. Ved disse opfølgningsbesøg på de certificerede værksteder prioriteres det fra ATI, at gennemgå så mange af de biler der er i gang på værkstedet som muligt samt de biler, der er færdigmeldt. Det praktiske arbejde gennemgåes visuelt og med endoscop.

Der foretages kontrol af forbehandlingen, rustbeskyttelsesbehandlingen samt klargøring og færdiggørelse efter et nøje tilrettelagt kontrolskema. Samtidig med dette følges der op på afvigelser fra perioden, brug af arbejdskort, vedligeholdelse af udstyr samt nye tiltag, der er indført i virksomheden. Alle forhold skal være tilfredsstillende opfyldt, for at virksomheden fortsat
kan opretholde certificeringen.

De certificerede rustbeskyttelsescentre kan, som i autobranchen, kendes på det blå KS 2000 skilt.


NIELS BOHRS VEJ 3 | 6100 HADERSLEV | TLF. 4078 2118 | EMAIL. TIL@PAVAMANDEN.DK | CVR-NR. 27981569