Garanti

I forbindelse med Pava-behandlinger, tilbyder PAVA GARANTI A/S (et selskab i Pavagruppen) forskellige former for garanti, afhængig af hvor gammel bilen er på tidspunktet for første Pava rustbeskyttelse.

* Undtagelser

Ved alle nyoprettelser gælder at vognen ikke må have begyndende rustdannelser for at få en af nævnte garantier. Garantien kan i så fald oprettes med undtagelser af de berørte karosseridele.
Pava-centret er berettiget til at afvise eller indskrænke garantien på vogne, der efter vor mening har en dårlig vedligeholdelsesstandard. Endvidere er Pava-centret berettiget til at anvise en behovstilpasset behandlingsform, hvis det skønnes nødvendigt.

Gratis Levetidsgaranti:

Første behandling inden for de første 24 mdr.
efter første registreringsdato og herefter hvert
andet år.
Peronbiler 25-48 mdr.
Første behandling i perioden 25-48 mdr. efter
førsteregistreringsdato + genbehandling efter 1 år.
Herefter hvert andet år.

12 års garanti for varebiler op til 3500 kg

Behandling af varebilen inden 12 mdr. efter
første registreringsdato og herefter hvert andet år.

100,00 kr. inkl. moms ved efterfølgende behandling for
stempelmærke.


NIELS BOHRS VEJ 3 | 6100 HADERSLEV | TLF. 4078 2118 | EMAIL. TIL@PAVAMANDEN.DK | CVR-NR. 27981569